De contributies worden jaarlijks in de Algemene Leden Vergadering (ALV) vastgesteld. De basiscontributie is geldig voor een heel kalenderjaar. Indien nieuwe leden zich later aanmelden, wordt vanaf 1 mei een korting van ca. 10% per maand op de basiscontributie verstrekt.

SEIZOEN 2019

Voor dit seizoen gelden voor zowel honk- als softbal de volgende contributie bedragen mits er niets veranderd tijdens bondsvergaderingen:

22 jaar en ouder: € 225
16 t/m 21 jaar: € 200
13 t/m 15 jaar: € 180
10 t/m 12 jaar: € 145
0 t/m 9 jaar: € 125
Trainings Leden: € 100
Niet spelend lid: €  65
Neem hiervoor contact op met:
penningmeester@honkbal-tilburg.nl
U wilt uw kind laten sporten maar heeft er financieel de mogelijkheden niet voor? Zoek dan de hulp bij Stichting Leergeld Tilburg (Jeugd Sport Fonds Tilburg)! En laat ook uw kind meedoen!