Geen enkele sportclub kan zonder vrijwilligers. HSC Blue Lions Tilburg ook niet. Zonder de enorme inzet en hulp van onze vrijwilligers zouden we niet kunnen bestaan. Zoals al vele clubs ons hierin voorgingen, willen we dit jaar de kantine diensten centraal gaan regelen.
Wat houdt dat in?
Download onderstaande documenten met de complete uitleg hoe we dit gaan doen en het rooster waarmee je je in kunt schrijven!
En denk er aan, wie het eerst komt wie het eerst……..